CkliwieKobieco

Problemy w związku, jak sobie z nimi radzić

Czym jest kryzys w związku?

Kryzys w związku to okres, kiedy partnerzy doświadczają znaczących trudności komunikacyjnych, emocjonalnych lub innych, które negatywnie wpływają na jakość ich relacji. W takich okolicznościach osoby w związku mogą czuć się niespełnione, rozczarowane lub niezrozumiane. Rozbieżność oczekiwań, brak akceptacji, utrata zaufania czy problemy z intymnością są tylko niektórymi z potencjalnych przyczyn.

Definicja kryzysu

Kryzys można zdefiniować jako etap, na który składają się różnorodne problemy. Często są to:

 • Konflikty wynikające z różnic osobistych,
 • Zmiany życiowe, takie jak narodziny dziecka, utrata pracy czy choroba jednego z partnerów,
 • Monotonia i rutyna, które prowadzą do poczucia stagnacji w związku.

Skutki nierozwiązanego kryzysu

Jeśli kryzys nie zostanie właściwie zaadresowany, może prowadzić do długotrwałego pogorszenia relacji, a nawet do rozpadu związku. Z tego powodu wyjątkowo istotne jest, aby partnerzy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji i podejmowali działania mające na celu jej poprawę.

Jak dostrzec kryzys w małżeństwie?

Dostrzeżenie kryzysu w małżeństwie wymaga uwagi na subtelne zmiany w interakcjach między partnerami. Zupełnie jak alarmy w systemach bezpieczeństwa, pewne sygnały mogą wskazywać na to, że dynamika związku zmierza w niepożądanym kierunku.

Zmiany w komunikacji

Pierwszym i często najbardziej wyraźnym znakiem jest zmiana w sposobie komunikacji. To mogą być:

 • Oschłość lub brak komunikacji, unikanie rozmów o istotnych tematach,
 • Stałe kłótnie i konflikty, także o kwestie dotąd niebudzące kontrowersji,
 • Ironiczne uwagi lub otwarta krytyka, wyrażająca brak szacunku i docenienia.

Postawy i zachowania

Na poziomie postaw i zachowań warto zwrócić uwagę na:

 • Zwiększoną ilość czasu spędzanego osobno, dystansowanie się od siebie,
 • Utratę zainteresowania wspólnymi aktywnościami bądź znajomościami,
 • Brak wsparcia emocjonalnego i uczucia „bycia samym w związku”.

Sygnały alarmowe

Dodatkowo sygnałami ostrzegawczymi mogą być:

 • Zdrada emocjonalna lub fizyczna,
 • Pogarszająca się atmosfera domowa, wpływająca na innych członków rodziny, zwłaszcza dzieci,
 • Ucieczka w nałogi lub inny kompulsywny sposób radzenia sobie ze stresem.

Rozpoznanie powyższych symptomy jest kluczowe dla wczesnego interweniowania i zapobiegania dalszemu pogłębianiu się problemów.

Kiedy pojawia się pierwszy kryzys w związku?

Moment wystąpienia pierwszego kryzysu w związku jest indywidualny dla każdej pary, jednak istnieją pewne etapy w życiu więzi partnerskich, które są szczególnie podatne na turbulencje. Wśród nich wyróżnia się kilka klasycznych momentów, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów jest wyższe.

Okres “miesiąca miodowego”

Na początku związku partnerzy często przeżywają czas tzw. “miesiąca miodowego”, kiedy to wzajemna fascynacja i pozytywne emocje dominują nad codziennymi trudnościami. Pierwszy kryzys może pojawić się, gdy ta idylliczna atmosfera zaczyna blaknąć, a realia życia codziennego oraz różnice między partnerami stają się coraz bardziej widoczne.

Etapy życia związku

Kluczowe momenty, które mogą wyzwalać kryzys:

 • Po około dwóch latach związku: psychologia nazywa to momentem przejścia od zakochania do głębszej emocjonalnej więzi. Ujawniają się wtedy nawyki, które mogą irytować, a idealistyczny obraz partnera zostaje zastąpiony realistycznym.
 • Po narodzinach pierwszego dziecka: narodziny dziecka to ogromna zmiana w dynamice związku. Pojawiają się nowe obowiązki, mniej jest czasu dla siebie – to są naturalne okoliczności do wystąpienia kryzysu.
 • Po siedmiu latach małżeństwa: tzw. “kryzys siódmego roku” to czas, kiedy związek jest wystawiony na próbę rutyny oraz ewentualnej nudy.

Przewidywanie kryzysu

Przewidzenie, kiedy dokładnie pojawi się kryzys, jest trudne, ale walka z monotonią i otwartość na rozmowę o potrzebach mogą skutecznie przyczynić się do jego opóźnienia lub złagodzenia.

jak rozwiązać problemy w związku

Jakie są objawy kryzysu w związku?

Objawy kryzysu w związku można porównać do symptomów choroby – zapowiedzi, które, jeśli zignorowane, mogą doprowadzić do pogorszenia się stanu. Przyjrzenie się im bliżej i zrozumienie ich przyczyn to pierwszy krok do podjęcia działań naprawczych.

Emocjonalne dystansowanie się

Gdy partnerzy emocjonalnie się od siebie oddalają, zajętości, które wcześniej wykonali wspólnie, zaczynają robić oddzielnie, a ich rozmowy stają się powierzchowne i ograniczają się do koniecznego minimum.

Komunikacja pełna konfliktów

Powtarzające się kłótnie lub wręcz przeciwnie – zmowa milczenia – to wyraźne oznaki, że komunikacja między partnerami przeżywa kryzys. Konflikty mogą dotyczyć kwestii finansowych, wychowania dzieci czy nawet błahych, codziennych spraw, które eskalują do poważnych nieporozumień.

Brak intymności

Zanik intymności to jeden ze znaków ostrzegawczych, który wskazuje na emocjonalne wycofanie się jednego lub obu partnerów. Nie chodzi tylko o życie seksualne, ale również o brak bliskości w codziennych interakcjach, jak dotyk, uśmiech, spojrzenie.

Krytyka i brak szacunku

Kiedy w związku zaczyna dominować krytyka zamiast wsparcia, a wypowiedzi pełne są sarkazmu oraz nieukrywanej antypatii, można mówić o poważnym kryzysie. Szacunek jest fundamentem związku i jego brak może poważnie zaszkodzić relacji.

Wspólne życie traktowane jako obowiązek

W sytuacji, gdy życie we dwoje zaczyna być postrzegane jako ciąg obowiązków i rutynowych działań, bez elementów radości i satysfakcji, można mówić o symptomach kryzysu w relacji.

Rozpoznanie tych i innych znaków może pomóc w szybkim zareagowaniu i znalezieniu rozwiązania, nim problemy staną się zbyt głębokie i skomplikowane do naprawienia.

Jak ratować związek?

Odbudowa związku, który przeżywa kryzys, jest procesem wymagającym czasu, zaangażowania obu stron oraz otwartości na zmiany. Istnieje kilka kroków, które mogą pomóc w tej skomplikowanej, lecz możliwej do przeprowadzenia, naprawie relacji.

Komunikacja i otwartość

Podstawą każdego zdrowego związku jest jawną i szczerą komunikację. Partnerzy powinni stworzyć bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich uczuć, potrzeb oraz obaw bez obawy o osądzenie lub krytykę.

 • Organizujcie regularne rozmowy, podczas których każde z Was może się wypowiedzieć.
 • Używajcie “ja” zamiast “ty” podczas wyrażania uczuć, aby unikać wrażenia oskarżenia.

Praca nad rozwiązaniem konfliktów

Konflikty są nieuniknione, lecz decydujące jest to, w jaki sposób są one rozwiązywane. Rozwój umiejętności negocjacyjnych i kompromisowych jest kluczowy dla zdrowego związku.

 • Ustalcie zasady sprawiedliwej walki, unikajcie atakowania się nawzajem słownie czy fizycznie.
 • Zamiast wygrywać, dążcie do wspólnego znajdowania rozwiązań.

Budowanie zaufania i wsparcia

Zaufanie jest kluczowe, a jego budowanie wymaga czasu i demonstracji przez obie strony zaangażowania w związek.

 • Okazujcie wsparcie w trudnych momentach, bądźcie dla siebie opoką.
 • Dzielcie się obowiązkami, twórzcie solidarny front wobec wyzwań.

Terapia par

Czasami pomoc zewnętrzna jest niezbędna – terapia par może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem i przyczyn problemów.

 • Weźcie pod uwagę korzyści płynące z terapii.
 • Bądźcie otwarci na sugestie i strategie podane przez terapeutę.

Czas dla siebie

Oparcie relacji na wspólnej przestrzeni życiowej jest ważne, lecz równie kluczowe jest zachowanie indywidualności. Czas na osobiste pasje i zainteresowania pozwala na oddech i spokojną refleksję.

 • Umawiajcie się na “randki”, aby odnowić poczucie romantycznego połączenia.
 • Nie zapominajcie o własnych potrzebach i chwilach spędzonych osobno dla dobrej równowagi psychicznej.

Problemy w małżeństwie – czy da się je pokonać z pomocą specjalisty?

Wielu parom, które napotykają poważne problemy w swoim małżeństwie, zdaje się, że już nic nie jest w stanie pomóc. Jednak z pomocą doświadczonego specjalisty, takiego jak terapeuta małżeński, można pokonać nawet najbardziej skomplikowane problemy relacyjne.

Cele terapii małżeńskiej

Terapia małżeńska ma na celu:

 • Ułatwić komunikację i zrozumienie między partnerami.
 • Zidentyfikować źródła konfliktów i różnic, które przyczyniają się do kryzysu.
 • Pracować nad poprawą interakcji, pomóc w znalezieniu nowych, zdrowych wzorców zachowań.
 • Doprowadzić do wybaczenia i odbudowy zaufania, jeśli to konieczne.

Proces terapii

Podczas sesji, które najczęściej odbywają się regularnie, terapeuta pomaga parom w otwartym dialogu, czasem przez:

 • Ćwiczenia komunikacyjne i role-playing.
 • Techniki zmniejszające poziom napięcia i konfliktów.
 • Zadania domowe mające na celu zwiększenie bliskości i zrozumienia.

Znaczenie zaangażowania obu stron

 • Sukces terapii wymaga aktywnego udziału obu stron.
 • Błędy i sukcesy przepracowywane są razem, w otoczeniu wspierającym wzajemny rozwój.

Kiedy szukać pomocy?

Nie należy czekać z poszukiwaniem pomocy aż do momentu, gdy związek znajdzie się na granicy rozpadu. Im wcześniej podjęte będą działania, tym większe szanse na pozytywne przezwyciężenie kryzysu.

Udostępnij: