Dzieciowo

Dlaczego warto zacząć uczyć dzieci języków obcych jak najwcześniej?

W kontekście nauki języków obcych idealnie sprawdza się zasada: im wcześniej, tym lepiej. Dzieci, które uczą się angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego czy nawet chińskiego i japońskiego od pierwszych lat swojego życia, mają szanse na osiągnięcie biegłości na poziomie rodzimego użytkownika języka!

Nauka języków obcych może odbywać się symultanicznie lub następczo. Maluchy do około 3. roku życia uczą się symultanicznie, czyli opanowują wszystkie języki, z którymi mają kontakt, równocześnie. Po trzecich urodzinach, gdy dziecko posługuje się już językiem ojczystym – nauka kolejnych języków ma charakter następczy, czyli odbywa się za pośrednictwem języka ojczystego.

Sprawdź, dlaczego jeszcze warto zainwestować w edukację językową dziecka! Jaki wpływ mają kompetencje językowe na inne sfery życia?

Wpływ języków obcych na rozwój dzieci

Zapewniając dziecku możliwość nauki francuskiego czy angielskiego od pierwszych lat życia, dajesz mu nie tylko możliwość biegłego opanowania wybranych języków! W licznych badaniach naukowych udowodniono, że wielojęzyczność (a zwłaszcza trójjęzyczność) pozytywnie przekłada się na rozwój dziecka również poza sferą stricte lingwistyczną.

Mózgi dzieci posługujących się więcej niż jednym językiem są bardziej plastyczne. Poza tym mają tendencję do aktywowania obszarów odpowiedzialnych za mowę nie tylko podczas zadań językowych.

Zobacz wielojęzyczne ITSW w Warszawie: https://itsw.edu.pl/

Przekłada się to między innymi na wyższą kreatywność i lepsze radzenie sobie w sytuacjach wymagających wielozadaniowości. Pojemniejsza pamięć robocza i łatwiejszy dostęp do niej ułatwia radzenie sobie z wyzwaniami i rozwiązywanie problemów.

Dzieci wielojęzyczne z reguły szybciej opanowują naukę czytania i pisania, a na kolejnych etapach edukacji szkolnej z większą łatwością osiągają wysokie i bardzo wysokie wyniki w nauce. Wyższa gęstość istoty szarej i dobrze utrzymana istota biała w mózgu procentują również w dorosłym życiu, przekładając się pozytywnie na wszelkie procesy myślowe i koncentrację.

Warto również dodać, że wielojęzyczne dzieci są bardziej otwarte i ciekawe świata. Z reguły również szybciej odnajdują się w grupach rówieśniczych, a brak barier językowych gwarantuje swobodę w kontekście rozwijania pasji, podróżowania i planowania własnej przyszłości.

Jeden język czy wiele języków od początku?

Biegła znajomość minimum jednego języka obcego jest już określana jako must have współczesnego człowieka. Coraz częściej wskazuje się na konieczność rozszerzania znajomości języków, a kompetencje językowe uznaje się za jedne z najważniejszych we współczesnym świecie.

Specjaliści wzięli również dwujęzyczność i trójjęzyczność pod przysłowiową lupę w kontekście ich wpływu na rozwój dziecka. Okazało się, że znajomość trzech języków ma korzystniejsze przełożenie zarówno na umiejętności kognitywne (mające związek z poznawaniem świata), jak i konkretne umiejętności poznawcze (percepcja, pamięć, myślenie, mowa, uwaga/koncentracja).

Wielojęzyczność to również możliwość dowolnego kreowania ścieżki edukacyjnej dziecka. Uczeń biegle posługujący się wybranymi językami obcymi może swobodnie uczyć się na przykład w anglojęzycznych szkołach (tj. szkoła amerykańska, szkoła brytyjska) czy w międzynarodowej szkole podstawowej.

Nauka przez zabawę jest najskuteczniejsza

Edukacja językowa wdrożona we wczesnym dzieciństwie odbywa się przede wszystkim w ramach najbardziej naturalnej z dziecięcych aktywności, czyli zabawy. W przypadku maluchów w żłobku i przedszkolu językowym nauka angielskiego, francuskiego czy hiszpańskiego nie jest celem w samym sobie.

Wybrane języki są używane w tego typu placówkach jako narzędzie komunikacji z wybranymi nauczycielami (zgodnie z zasadą OPOL – One Person One Language) oraz dziećmi (zwłaszcza jeśli żłobek czy przedszkole mają profil placówki międzynarodowej). Dziecko uczy się więc języków mimowolnie, bo po prostu „chce się dogadać” i chce być rozumiane przez daną osobę.

W tym okresie życia króluje zabawa i to podczas niej nauka języków przebiega w sposób najbardziej spontaniczny. Nowych słówek i zwrotów maluchy uczą się z kontekstów, a nieobarczone barierami językowymi i strachem przed popełnieniem błędu – szybko zaczynają mówić i myśleć w językach, z którymi mają kontakt.

Nauczanie trójjęzyczne w ITSW

Zarówno bilingwizm, jak i trójjęzyczność mogą być efektem szczególnych uwarunkowań środowiskowych. Dzieci wychowywane w dwujęzycznych lub wielojęzycznych rodzinach poznają równocześnie dwa lub więcej języków, a przy odpowiednim zaangażowaniu rodziców lub opiekunów – poziom kompetencji dla każdego z tych języków jest na takim samym lub zbliżonym poziomie.

Zobacz wielojęzyczne ITSC w Kraków: https://krakow.itsw.edu.pl/

Podobny efekt można osiągnąć decydując się na nauczanie w placówce dwujęzycznej lub trójjęzycznej. ITSW (The International Trilingual School of Warsaw) to renomowane placówki edukacyjne oferujące opiekę, wychowanie i naukę w ramach trójjęzycznego żłobka i przedszkola oraz trójjęzycznej szkoły podstawowej.

Sprawdź ofertę edukacyjną ITSW, poznaj modele nauczania i międzynarodową kadrę pedagogiczną. Przekonaj się, że żłobek, przedszkole i szkoła językowa to dobra inwestycja w przyszłość Twojego dziecka!

Udostępnij: